Školenia pre učiteľov

Učitelia hrajú dôležitú úlohu pri podpore spoločenského rozvoja smerom k väčšiemu zavádzaniu robotických technológii budúcimi generáciami a výberu cesty STEM pre budúcu kariéru. Je veľmi dôležité, aby mali mladí ľudia záujem spojiť si svoju budúcnosť s aspektami robotiky. Preto aj z dôvodov trvalej udržateľnosti sa projekt RoboCoop zameriava aj na toto riešenie a zapojenie sa učiteľov do projektu. Cieľom výcviku je umožniť učiteľom neskôr samostatne prípadne s pomocou našich materiálov (https://www.ucimeshardverom.sk/) vyučovať robotiku. A poskytnúť im tak predstavu o tom, ako by sa robotika mohla používať vo vzdelávacom prostredí naprieč rôznymi predmetmi. Workshopy obsahujú úvod do robotických technológii, programovania či koncepty robotických súťaží a pod.


Dotazník pre absolventov školenia učiteľov

V záujme zvyšovania kvality odbornej prípravy učiteľov si vás dovoľujeme požiadať o vyplnenie nasledujúceho dotazníka. Jeho vyplnenie by vám nemalo zabrať viac ako 3 minúty.

Vyplnenie dotazníka: