OTTO je malý interaktívny robot, ktorého dizajn sa dá prispôsobovať, meniť a akokoľvek upravovať v počítači a potom vytlačiť na 3D tlačiarni. Zostavenie trvá cca hodinku a zábava je takmer nekonečná - dokáže kráčať, tancovať, obchádza prekážky, vydáva zvuky, môže reagovať na zvuky. Dá sa ľahko programovať a ovládať cez appku pomocou bluetooth. Pozrite si návod, ako si môžete zložiť vlastného robota Otta.
Otto - Robotická liga 2020 (web Fablab.sk)

Súťaž má spolu 8 kôl, zapojiť sa dá do ktoréhokoľvek z nich. Každé dva týždne nové zadanie s dvomi úlohami, na ich riešenie máte 4 týždne. Úlohy riešite doma, nám pošlete len video, fotky a program. V každom kole súťažíte o ceny, ale aj o stavebnicu LEGO MINDSTORMS Education EV3, ktorú získa tím s najväčším počtom bodov za všetkých 8 kôl!.

Robotická liga je korešpondenčná súťaž v stavbe a programovaní robotov, ktorí plnia najrozličnejšie úlohy. Zaverečné podujatie Robotickej ligy 2022, sa uskutoční 29.6.2022 v priestoroch Vedeckého parku UK na Ilkovičej ulici v Bratislave. Na podujatí bude možné absolvovať workshop Programovanie s Arduinom v dopoludňajších hodinách. Poobede budú slávnostne vyhlásené výsledky a odovzdané hodnotné ceny najlepším týmom v rôznych disciplínach.

Program podujatia
8:30 - 9:00 Registrácia
9:00 - 12:00 Workshop Arduino
12:00 - 13:00 Obed
13:00 - 15:00 Slávnostné vyhlásenie výsledkov Robotickej ligy 2022 spojené s ukážkami robotov.

Štatút súťaže od CVTI v Robotickej lige 2022 (pdf)
Oficiálny web Robotickej Ligy - liga.robotika.sk